Handigolf

Lyckorna GK arrangerar träningar och aktiviteter inom HandiGolf! Givetvis är föräldrar och anhöriga välkomna att prova på golf, alla får låna klubbor, bag och bollar i samband med våra aktiviteter. Tycker du det verkar intressant ring Stellan 0705-81 30 64 eller Stefan 0522-20176, stefan@lyckornagk.se.

Mathias - en riktig förebild!

2018 blev Mathias Eriksson, Lyckorna GK, utsedd till årets Parasportprofil i Uddevalla! Läs om Mathias fantastiska resa i PDF-filen nedan...

Aktiviteter på klubben

Plan för 2018

Synpunkter och önskemål från de aktiva

  • spela mer tävlingar
  • fortsätta träna på Lyckorna
  • fortsätta träna själv
  • inte alltid tävla
  • hjälp från Pro vid träning

Idéer på aktiviteter för nästa år

  • Vinterträning i Sarpsborg
  • Träningsläger, Halmstad i April
  • Utbyte med Tjörn
  • Utbyte med Torreby

Sammanfattning av 2017

- Mathias har gått Unga ledare kurs på SGF i Stockholm 
- Johan har fått licens för nästa års Nationella Handitour
- Träningar har hållits varje onsdag under hela säsongen, 3-4 deltagare per gång
- Önskvärt att klubbens hemsida var mer uppdaterad ang Handigolf
- Stellan har föreslagit till styrelsen om iordningställande av en fast 30/50/100-bana. Klubben har under året byggt en 100-bana med nya tees på korthålsbanan. Länsförsäkringar har gått in som sponsor. Ingen plats har funnits för att kunna sätta upp en permanent 30 eller 50-bana.