Tillfälliga lokala regler

Lägesförbättring

Från och med 5/9 2017 och tillsvidare gäller lägesförbättring, en klubblängd, på den finklippta delen av spelfältet. Med "finklippt del" av spelfältet avses fairway, foregreen och tee.

Onormala markförhållanden Regel 25

Vitmarkerade markområden är att betrakta som Mark Under Arbete, MUA.