LOKALA REGLER LYCKORNA GOLFKLUBB

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

OUT OF BOUNDS. (Regel 27-1)

Markeras med vita pinnar och vid behov vita linjer.

Insidan av stenmuren längs övningsgreen fram till 1:ans tee 41 och 49.

VATTENHINDER (REGEL 26)

Alla omarkerade diken och bäckar är sidovattenhinder.

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (REGEL 25)

Skador i bunkrar förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.

Myrstackar.

Öppna grussträngar från arbete med dränering och bevattningsanläggning.

Pluggad boll. På hela spelfältet får boll som ligger i sitt nedslagsmärke, på annan mark än sand, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet.

OFLYTTBART HINDRANDE FÖREMÅL (REGEL 24:2)

Samtliga belagda vägar och stigar.

150-meterspunkten, markerad med gul/svart pinne.

Nyplanterade träd med stödpinne och nät eller märkta med plastband betraktas som oflyttbara tillverkade föremål.

Avståndplattor på fairway.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: SLAGSPEL 2 SLAGS PLIKT. MATCHSPEL FÖRLUST AV HÅL.

AVSTÅNDSMÄTARE (REGEL 14-3) Om inget annat anges i tävlingsbestämmelserna är det tillåtet att använda en apparat som mäter avstånd. Se vidare separat anslag i klubbhuset med den fullständiga lokala regeln.

PLIKT FÖR BROTT MOT DEN LOKALA REGELN: DISKVALIFIKATION

ÖVNINGSSPEL

På dag för tävling är övningsspel tillåtet på och i direkt anslutning till övningsgreen vid 1:ans tee.

BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN

Regel 18-2, 18-3, och 20-1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regeln tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning:

Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

STENAR I BUNKRAR

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

MARKERINGAR

Vit: Out of bounds Regel 27

Gul: Vattenhinder Regel 26

Röd: Sidovattenhinder

Regel 26 Blå: Mark under arbete (MUA) Regel 25

Blå-vit: Mark under arbete. Spel förbjudet. Bil. 1 del B 2a Regler för Golfspel 2016-.

Orange: Hindrande föremål Regel 24

Revisionsdatum: 

2017-03-27/SvE