Ny utvecklingsplan för Lyckorna golfbana

Vår golfbana är en stor angelägenhet för alla medlemmar. En vision för banan som är väl förankrad bland medlemmarna ger klubben en stor fördel i framtiden. Masterplanen i sin helhet presenterar en modern version av Anders Amilons skapelse från 1967. Masterplanen blir även ett viktigt verktyg för klubbens fortsatta utveckling och skötsel av banan.

Ta del av skisserna och tillhörande kommentarer längre ner på sidan. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Konceptuell Masterplan över Lyckorna golfbana

Ny entré till banan och nytt övningsområde

Hål nr 1

Hål nr 13

Hål nr 14

Hål nr 15

Hål nr 16

Hål nr 17

Inspiration bunkerstil