Ny utvecklingsplan för Lyckorna GK

Du anmäler dig till informationsmötet den 23/11 genom att klicka på länken till höger eller skrolla längst ner på sidan. Varmt välkommen!

Ta chansen att vara med och påverka!

Vår golfbana är en stor angelägenhet för alla medlemmar. En vision för banan som är väl förankrad bland medlemmarna skulle ge klubben en stor fördel i framtiden. Ta chansen och visa ditt engagemang genom att anmäla dig till ett informationsmötet med Christian Lundin på klubben den 23 november. Innan mötet, ta gärna del av skisserna och tillhörande kommentarer längre ner på sidan. Klicka på bilderna för att förstora dem. 

Styrelsens förslag till ny Masterplan kommer att behandlas på klubbens årsmöte den 30 november. 

Följande punkter kommer att gås igenom på informationsmötet:

  • Konceptuellt om Lyckorna Golfbana
  • Genomgång av layout hål för hål fas 1 (hål 1, 13, 14, 15, 16, 17)
  • Budget fas 1 samt preliminärt för fas 2 och fas 3 
  • Förslag på strategi och genomförandeplan
  • Finansiering av fas 1
  • Framtida skötsel

Konceptuell Masterplan över Lyckorna golfbana

Ny entré till banan och nytt övningsområde

Hål nr 1

Hål nr 13

Hål nr 14

Hål nr 15

Hål nr 16

Hål nr 17

Inspiration bunkerstil